Ombyggda C20 ska möta många behov

De ombyggda C20-vagnarna ska möta många behov. Dels behoven som uppstår i en växande region där fler invånare betyder fler resenärer, men också de från olika kategorier av resenärer.

Gestaltningsbild av den nya inredningen i C20. På bilden syns den nya flexytan, avsedd främst för till exempel rullstolar och barnvagnar.

Trafikförvaltningens målsättning är en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla, oavsett förutsättningar. Detta har varit en viktig del i utformningen av de ombyggda C20-vagnarna. Med ytor speciellt avsedda för rullstolar och barnvagnar, tydligt markerade sittplatser för resenärer med funktionsnedsättningar och utökad resenärsinformation kommer de nya vagnarna att vara mer anpassade och tillgängliga för alla resenärer. Joakim Swahn är expertstöd för tillgänglighetsanpassningarna inom program C20.

- Tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning handlar om att göra kollektivtrafiken tillgänglig för samtliga resenärer, oavsett förutsättningar, säger Joakim. Vanligtvis förknippar man funktionsnedsättning med fysiska handikapp som till exempel synnedsättning, svårt att gå och så vidare. Det kan även handla om osynliga funktionsnedsättningar, som en hörselnedsättning eller olika former av allergier. För det sistnämnda är det viktigt med tydlig skyltning var pälsdjur är tillåtna eller inte.

För någon som inte har funktionsnedsättningar kan det vara svårt att föreställa sig vilka utmaningar en person i till exempel rullstol upplever. Alla skulle ha svårigheter att komma ombord på tunnelbanan om avståndet mellan vagn och plattform är 1 meter men för en resenär i rullstol är avståndet för långt redan vid 10 cm.

Handfasta tester bakom resultatet

Joakims arbete med de ombyggda C20-tågen har bestått i att ta fram krav som ska gälla i upphandlingen, vara med och formulera kravspecifikation och förfrågningsunderlag, delta i förhandlingar och nu granska och kontrollera och följa upp att kraven följs. Innan den slutgiltiga utformningen av C20 beslutades har en så kallad mock up använts. Det betyder att en C20-vagn delvis byggts om och i denna har alternativa lösningar och utföranden testats. Olika grupper bestående av till exempel vaneresenärer och personer med olika funktionsnedsättningar har varit med och utvärderat den nya utformningen. Dessutom har erfarenheter från C30 (de helt nya tunnelbanetågen som just nu är under produktion) använts, där flera liknande tester och utvärderingar också genomförts. På så vis vet projektet att de nya vagnarna fyller flera resenärsgruppers behov.

Höga krav på tillgänglighet

Gruppen som fokuserat på tillgänglighet har säkerställt att det finns tillräckligt med utrymme för rullstol på flexytan, att man når knappen för nödsamtal, att man enkelt kommer in och ut från vagnen och att de kontrastfärger som används för bland annat prioriterade säten är tydliga och så vidare. Arbetet med mock upen säkerställer också att skyltarna i vagnen syns tydligt för alla resenärer.

Några exempel på hur arbetet med tillgänglighetsförbättringar kommer synas i de ombyggda C20:

  • Fler ledstänger i mittgångarna
  • Flexytor för till exempel rullstol, barnvagn och rullator
  • Utökad resenärsinformation, till exempel störningsmeddelande, via "text till tal"
  • Enhet för nödsamtal till förare placerad vid flexytorna
  • Tydlig markering av prioriterade platser med gult tyg (för god kontrast)

Att de nya prioriterade sittplatserna förses med gult tyg på såväl sits som ryggstöd är också ett signalvärde till övriga resenärer. Sitter man på en sådan plats har man skyldighet att resa sig när någon som har behov av platsen kommer in i vagnen. Dessa prioriterade sittplatser så långt det är möjligt placerats innanför dörrarna till höger. Det underlättar för resenärer med synnedsättningar att orientera sig. Denna utformning har även synkroniserats med C30 för att utformningen i tunnelbanan ska vara lika oavsett fordon.

Förbättringar för alla

Samtidigt som mycket fokus legat på tillgänglighetsförbättringar har projektet även andra utmaningar att lösa. Bland annat ska ombyggnaden av tågen möte det ökade behovet av kollektivtrafik i en region som växer. De nya flexytorna tillsammans med den längsgående sittningen gör att passagerarflödet i både vestibul och vagn förbättras. Därmed bidrar de ombyggda vagnarna till att minska den upplevda trängseln och göra på- och avstigningen snabbare. En annan stor förbättring är det nya systemet för trygghetskameror i vagnarna. Dagens 6 kameror utökas till 16 per vagn, och totalt kommer 4336 kameror finnas på C20. Förutom fler kameror och bättre bildkvalitet får förarna en automatiskt upp kamerabilder från vagnen när ett larm såsom nödsamtal, nödbroms eller brandlarm aktiveras. Detta hjälper föraren att prioritera larm och ta rätt beslut i en nödsituation. Med det nya videosystemet laddas material ned trådlöst, istället för som idag då hårddisken måste plockas bort från kameran. Placeringen av kamerorna gör att man ser både vestibul och resten av vagnen. De kommer även att vara synliga för resenärerna, till skillnad från idag då de placerats mer dolt.

De 271 stycken C20-vagnarna kommer byggas om i Västerås, dit de transporteras via järnvägsnätet. I maj 2019 kommer de första ombyggda fordonen testas i Stockholm och i slutet av 2019 planeras de första tågen gå i passagerartrafik.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik