Nu rullar Tvärbanan

I dag den 2 oktober startar trafiken på Tvärbanan. Nu är det åter möjligt att resa hela vägen från Sickla i söder till Solna i norr.

Nu startar trafiken på Tvärbanan igen efter avstängningen.

Tvärbanan har varit avstängd sen den 25 mars men startar nu med ny kraft och nya resemöjligheter. Banan har utrustats med ett gemensamt signalsystem som knyter ihop hela banan och i Sickla har en ny hållplats byggts.

– Ytterligare en fördel är att Nackabor får nya resmöjligheter till centrala Stockholm eftersom de, från och med trafikstarten, kan resa via Gullmarsplan istället för via Slussen, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör på trafikförvaltningen.

Den nya hållplatsen invigdes igår med kaffe, fika och musikunderhållning.

Under ett par timmar fick nyfikna resenärer även möjlighet att premiäråka den nya bansträckan mellan Gullmarsplan och Sickla.

 Tillgänglighet på plattformar

Utöver det nya signalsystemet har man även passat på att rusta upp plattformar. I Alviks strand är plattformen helt ny och i Liljeholmen samt Årstaberg har plattformarna tillgänglighetsanpassats.

– Vi är väldigt tacksamma för det tålamod våra resenärer visat under avstängningen. Det är ingen enkel uppgift att ersätta Tvärbanan med bussar och vi förstår att det bitvis varit påfrestande. Nu har vi en riktigt bra och modern Tvärbana som kommer att fungera i många år framöver, säger Fredrik Cavalli-Björkman.

Gräs för bullerdämpning

Sträckan mellan Sickla udde och Sickla har fått Stockholms första gröna spårområden. Gräset som lagts fyller flera funktioner, det är inte bara estetiskt tilltalande utan är bra för miljön och verkar delvis bullerdämpande. Miljöarbetet är en viktig aspekt i alla trafikförvaltningens infrastruktursatsningar. I upprustningen av Tvärbanan har bland annat all mark som schaktats provtagits, varpå de förorenade massorna har transporterats till en godkänd mottagningsanläggning.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan sickla