Pålningsarbete avslutat och helgarbeten inställda

Arbetet med markförstärkningen på Båtbyggargatan har gått bättre än förväntat och vi är nu helt klara med den bullrande pålningen. Samtliga helgarbeten är därmed inställda.

Fram till och med maj utför vi mark- och betongarbeten samt rivning och renovering av hållplatsen Sickla udde. Alla arbeten sker under ordinarie arbetstid.

Buller när vi bilar betong

När vi renoverar hållplatsen Sickla udde ska vi bila bort ett lager av den gamla betongen med högtryck. Vattenbilningen är ett bullrande moment, men sker endast under ett fåtal dagar och endast under ordinarie arbetstid.

Våra arbetstider är:
Mån-fre kl 07.00-19.00

Kontakta oss

Om du har frågor eller synpunkter på våra arbeten är du välkommen att kontakta oss: tvarbanan-sickla@sl.se

Du även ringa till SL Kundtjänst, dygnet runt:
08-600 10 00.

Tack för ditt tålamod när vi bygger ut kollektivtrafiken!

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan sickla