Måndag 3 maj öppnas Artillerivägen i norra Rissne för busstrafik

Från tredje maj släpps trafiken på Artillerivägen på i etapper. Till en början öppnas ett körfält och om några veckor när resterande markarbeten är klara öppnas båda körfälten. Artillerivägen är fortsättningsvis öppen endast för busstrafik.

Vi arbetar intensivt med att färdigställa alla markarbeten i området runt Artillerivägen så att vi kan förbereda för arbetena med att bygga den nya spårvägen. På sikt öppnas vägen även för biltrafik.

Gående och cyklister har framkomlighet hela byggtiden.

Mer information om de busslinjer som återgår till ordinarie körväg finns på SL Reseplaneraren.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik