Artillerivägen i norra Rissne stängs av för bil- och busstrafik

Från 23 november till sommaren 2021 stängs Artillerivägen i norra Rissne av helt för bil- och busstrafik. Avstängningen görs för att kunna bredda vägen så att den nya spårvägen får plats.

Region Stockholm/SL behöver bredda ytan längs Artillerivägen i norra Rissne i Sundbyberg så att spår, gång- och cykelväg och väg får plats. För att kunna utföra våra arbeten så effektivt som möjligt stänger vi av Artillerivägen för genomfart till och med sommaren 2021. Vi kommer bland annat att spränga bort berg och göra omfattande markförstärkningsarbeten.

Under byggtiden arbetar vi på flera platser samtidigt i området runt norra Rissne. Många av arbetena är trafikpåverkande och vi leder om trafiken flera gånger under tiden vi bygger.

Busslinjerna i området läggs om så att inga bussar passerar Artillerivägen.

Gående och cyklister har framkomlighet under hela byggtiden.

Karta över trafikomledning i Rissne.Omledningsvägar i Rissne när Artillerivägen stängs för genomfart.

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik