Projektets tidslinje

Detta gör vi

Region Stockholm/SL gör förberedande markarbeten på flera platser samtidigt i området runt norra Rissne i Sundbyberg. Det gör vi så att vi kan bygga ut Tvärbanans Kistagren, sträckan från Bromma flygplats till Helenelund.

Syfte

Med Kistagrenen knyts arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder ihop. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen ger möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Vem påverkas och tidplan

Alla som rör sig i närområdet runt Rissne påverkas av våra arbeten under byggtiden. Många av våra arbeten är trafikpåverkande och vi leder om trafiken flera gånger under tiden vi bygger. Vi planerar för att våra förberedande arbeten pågår till och med hösten 2022.

Aktuellt i norra Rissne

Under byggtiden arbetar vi på flera platser samtidigt i området runt norra Rissne. Många av våra arbeten är trafikpåverkande och vi leder om trafiken flera gånger under tiden vi bygger.

Vi gör markarbeten och ledningsomläggningar för att göra plats för de nya spåren vid Enköpingsvägen och Madenvägen. Vi breddar ytan längs Artillerivägen så att spår, gång- och cykelväg och väg får plats.

Vi planerar för att våra arbeten pågår till och med hösten 2022.

Sundbybergs stads arbeten

Samtidigt gör Sundbybergs stad förberedande markarbeten runtom i Rissne. Under byggtiden kan det vara stökigt ibland men trafikanter, gående och cyklister har framkomlighet under hela byggtiden.

I maj 2020 rev vi gång- och cykelbron över Enköpingsvägen. Under tiden gäller en tillfällig omledningsväg via Gamla Enköpingsvägen och över Enköpingsvägen i en plankorsning vid Oxenstiernas gata. Detta planeras gälla till 2023. Sundbybergs stad ska bygga en ny permanent gång- och cykelbro väster om Kvarngatan.

Visionsbild av Tvärbanans Kistagren på bro över Enköpngsvägen.

Visionsbild av Tvärbanan på bro över Enköpingsvägen.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?