Projektets tidslinje

Detta gör vi

Region Stockholm bygger ut Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Syfte

På det planerade centrumtorget i Helenelund ska Tvärbanans ändhållplats placeras. Hållplatsen ligger i nära anslutning till pendeltågsstation och både bostäder och arbetsplatser planeras kring hållplatsen.

Vem påverkas och tidplan

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas under byggtiden. Trafikstart för sträckan, från Norra Ursvik till Helenelund beräknas till 2023.

Ny passage för Tvärbanan till Helenelund

Visionsbild vägport E4  TvB Kistagrenen_2.jpg

Vi bygger Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda till Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Mellan Kista och Helenelund finns idag en passage under E4 för bussar, gående och cyklister. Men den är för smal och har inte tillräcklig fri höjd för Tvärbanan. Trafikverket kommer därför att bygga en ny passage som har tillräcklig bredd och höjd.

Trafiken på E4 ska flyta på under byggtiden, därför byggs en tillfällig väg vid sidan av E4. Den tillfälliga vägen får samma antal körfält som E4 har idag. När den nya passagen för Tvärbanan är klar kommer trafiken att flytta tillbaka till vanliga E4.

Vi, trafikverket och Sollentuna kommun samarbetar i Helenelund.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?