Projektets tidslinje

Detta gör vi

Region Stockholm/SL bygger ut Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till Helenelund.

Syfte

På det planerade centrumtorget i Helenelund ska Tvärbanans ändhållplats placeras. Hållplatsen ligger i nära anslutning till pendeltågsstation och både bostäder och arbetsplatser planeras kring hållplatsen.

Vem påverkas och tidplan

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas under byggtiden. Trafikstart för sträckan, från Norra Ursvik till Helenelund beräknas till 2023.

Nu bygger vi Tvärbanan till Helenelund

Visionsbild vägport E4  TvB Kistagrenen_2.jpg

Region Stockholm genom SL, Sollentuna kommun och Trafikverket bygger för att Tvärbanans nya Kistagren ska få sin sluthållplats i Helenelund. Det blir ett nytt torg och en ny Tvärbanehållplats vid den nuvarande pendeltågsstationen.

När vi är klara kommer Helenelund att ha ett nytt centralt torg där det är enkelt att byta mellan Tvärbanan, pendeltåg och bussar. Samtidigt blir det smidigare för dig att gå och cykla mellan Helenelund och Kista.

Vi bygger ut Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till sin sluthållplats i Helenelund. Mellan Kista och Helenelund finns idag en passage under E4 för bussar, gående och cyklister. Men den är för smal och för låg för Tvärbanan.

Trafikverket kommer därför att riva den nuvarande passagen och bygga en ny passage som är tillräckligt bred och hög. För att trafiken på E4 ska kunna passera under byggtiden bygger vi en tillfällig väg vid sidan av E4, med samma antal körfält som idag. När den nya passagen för Tvärbanan är klar kommer trafiken att flyttas tillbaka till vanliga E4.

Sollentuna kommun kommer att skapa en ny stadsmiljö i Helenelund. Ändhållplatsen för Tvärbanans Kistagren blir en del av ett nytt centralt torg beläget mellan stambanan och E4.

Påverkan under byggtiden
Våren 2021 planerar vi att börja bygga och det kommer att påverka dig som rör dig i området. Vi kommer att köra tung trafik, fälla träd och bygga tillfälliga vägar, det kommer att synas och höras.

Vi gör allt vi kan för att din vardag ska fungera och för att du ska kunna ta dig fram under byggtiden. Vi kommer att leda om bussar, gående och cyklar i flera skeden. Därför uppmanar vi dig att ha uppsikt och följa den skyltning som kommer att finnas.

Tidplan:
Våren 2021: Planerad byggstart. Vi etablerar ett arbetsområde för byggbodar och utrustning, mellan järnvägen och E4. Vi börjar bygga en tillfällig väg väster om E4 med lika många körfält som E4 har idag.

2021: Omledningar av bussar, gående och cyklar i flera skeden. Det kan ta längre tid för dig att komma fram dit du ska. Var uppmärksam på skyltar. Trafiken på E4 flyttas till den tillfälliga vägen och vi börjar bygga ny passage.

2022: Vi bygger ny passage under E4. Trafiken på E4 är kvar på den tillfälliga vägen.

2023: Planerat färdigställande. Trafiken på E4 är tillbaka där den var och vi har rivit den tillfälliga vägen. Bussar, gående och cyklar har fått sina nya vägar och hållplatser.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?