Trafikstart för Tvärbanan till Bromma flygplats

Söndag 16 maj öppnar äntligen Tvärbanans Kistagren för spårvägstrafik till Bromma flygplats. Det blir 15-minuterstrafik med enkelvagn mellan Alviks strand och Bromma flygplats, sträckan trafikeras enligt tidtabell.

Nya linjenummer

Tvärbanan får två linjer. Linje 31, Kistagrenen, trafikerar hållplatserna mellan Alviks strand  och Bromma flygplats. I Norra Ulvsunda är plattformen ombyggd så att det blir lätt att byta till Kistagrenen.

Linje 22 mellan Sickla och Solna station byter namn till linje 30.

Kistagrenens utbyggnad

Tvärbanans Kistagrenens första sträcka är 1,3 kilometer och sträcker sig från Norra Ulvsunda till Bromma flygplats med två nya hållplatser, Bromma Blocks och Bromma flygplats. Bygget påbörjades februari 2018 och avslutades i november 2020.

Nya spår och anläggning

Hållplats Norra Ulvsunda är ombyggd med en ny plattform och en mer tillgänglig spårövergång. Där finns även ett nytt extra spår där spårvagnarna kan vända vid behov.

Mellan hållplatserna Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen har vi bytt ut de gamla spåren till nya, byggt nya växlar och ny signalanläggning.

Brolyft och inkopplingar

Kistagrenen går efter hållplats Norra Ulvsunda över Ulvsundavägen på en egen bro. Första halvan av spårvägsbron är färdigställd sedan tidigare. Den andra delen av bron över Ulvsundavägen som förbinder spårvägen från Norra Ulvsunda till hållplats Bromma Blocks byggdes klar på plats och lyftes sedan på under några intensiva timmar nattetid.

För att minimera påverkan på resenärerna har SL trafikerat Tvärbanan på ett spår i området under byggtiden med några kortare helgavstängningar och en något längre sommaravstängning när banan kopplats ihop.

Region Stockholm/SL har också byggt en ny infart till Bromma handelsområde, stödmurar längs de nya spåren och nya gång- och cykelvägar i området vid Norra Ulvsunda. Den första av Kistagrenens nio teknikbyggnader med konstnärlig gestaltning finns också på plats nära hållplats Bromma Blocks under spårvägsbron. 

På gång framöver

Sedan hösten 2019 är Region Stockholm/SL i full gång med att förbereda för resten av utbyggnaden av Kistagrenen. Framförallt i området mellan Bromma flygplats, Solvalla och i norra Rissne.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund