Nu är Tvärbanans Solnagren och Kistagren ihopkopplade

Sommarens trafikavstängning mellan Alvik och Solna är klar och den 1 augusti är det åter möjligt att resa från stationerna Karlsbodavägen och Norra Ulvsunda.

Under sommaravstängningen 2020 gjordes fler olika arbeten för att koppla ihop Tvärbanans Solnagren med Kistagrenen.

Region Stockholm/SL har lagt nya spår mellan hållplatserna Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen, kopplat ihop växlar och signalanläggning och byggt en ny plattform vid Norra Ulvsunda. Där finns även ett nytt extra spår. 

Utöver byggandet har Region Stockholm/SL testat det nya signalsystemet och provkört de nya spåren med spårvagnar.

Samarbetsvilja och arbetsglädje

– Trots den stora mängd arbeten som utförts har samarbetsviljan och arbetsglädjen varit på topp. Det har varit en stor tillfredsställelse att få vara delaktig och se alla inblandade framgångsrikt driva projektet mot ett gemensamt mål, säger biträdande projektledare Fredrik Nilsson. 

Fortsatta arbeten

Efter sommaravstängningen fortsätter Region Stockholm/SL att bygga ut Kistagrenen. Flera arbeten ska göras utanför spårområdet och viss begränsad framkomlighet kan därför förekomma i området runt Norra Ulvsunda under hösten.

Det görs även trafikpåverkande arbeten längs andra delar av Tvärbanan. Mer information finns på sl.se

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund