Nu är Kistagrenens första teknikbyggnad med konst på plats vid Bromma Blocks

I dag levererades de första väggarna till fasaden på teknikbyggnaden vid Bromma Blocks för montering. Det är den första teknikbyggnaden av nio med konst längs Tvärbanans Kistagren.

Fasaderna på teknikhuset är gjorda i grafisk betong. Tekniken har använts sedan 90-talet och gör det möjligt att göra hållbara mönster och bilder som relief i prefabricerade betongytor. Reliefen är endast några millimeter djup och mycket hållbar. Väggarna eller elementen trycks på ett gjuteri i Sala.

De tyngsta väggelementen väger cirka 6,5 ton och sedan ner till cirka 3,2 ton för de minsta. Det är totalt 10 stycken väggelement utvändigt, 3 stycken på vardera långsidan och 2 stycken på vardera gavel.

 Montering av fasaderna teknikbyggnaden Tvärbanans kistagren vid Bromma Blocks.

Montering av teknikhuset under Tvärbanebron vid Bromma Blocks. 

Det är konstnär Rebecka Bebben Andersson som har uppdraget att gestalta teknikbyggnaderna med konst. Uppdraget omfattar gestaltning av fasaderna på nio av de tretton teknikbyggnader som placeras i anslutning till det nya spårområdet och hållplatserna. Teknikhusen ligger som ett pärlband i landskapet och har olika storlek och höjd.

Teknikbyggnaden som är placerad under bron innehåller teknisk försörjning till spårvägen.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund