100 meter bro lyftes på plats vid Bromma Blocks

Natten till onsdag nådde bygget av Tvärbanans nya Kistagren en viktig milstolpe – den sista delen av tvärbanebron lyfts på plats.

Tvärbanebro över Ulvsundavägen.

För ett år sedan togs det första spadtaget vid Bromma Blocks för tvärbanans nya Kistagren. I onsdags natt nådde byggprojektet ännu en milstolpe – lyftet av den cirka 100 meter långa tvärbanebron vid Bromma blocks genomfördes enligt plan. Brons totala längd uppgår nu till 340 meter.

– Det känns fantastiskt roligt att ha genomfört den sista etappen av brolyftet. Nu har vi bundit samman tvärbanans Kistagren med Solnagrenen, säger Torbjörn Bodin, programdirektör för Kistagrenen.

Den nya Kistagrenen kommer knyta an till tvärbanans befintliga station Norra Ulvsunda och sedan passera bland annat de nya stationerna Bromma blocks, Bromma flygplats och Solvalla på sin väg vidare till Kista och Helenelund.

Inom tidsplan och budget
Den första delen, från Norra Ulvsunda till Ursvik, väntas stå trafikredo våren 2022. Samtidigt meddelar projektet att man håller tidsramen och budget.

– Vi håller tidsplanen med trafikstart för hela projektet 2023 och håller oss inom budgeten om 4,9 miljarder, säger Torbjörn Bodin.

Montering av tvärbanebronMontering av brodelarna.

Kistagrenen
Kistagrenen är åtta kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.

Trafikförvaltningen Region Stockholm ansvarar för byggnationen. Arbetet sker i samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund