Konstnärlig gestaltning av teknikhusen längs Tvärbanan - nu är vinnaren utsedd.

För första gången ska konst uppföras på ett sammanhållet antal teknikhus – ett unikt projekt inom offentlig konst. Uppdraget går till konstnären Rebecka Bebben Andersson verksam i Stockholm.

Uppdraget omfattar gestaltning av fasaderna på nio av de tretton teknikbyggnader som placeras i anslutning till det nya spårområdet och hållplatserna. Teknikhusen ligger som ett pärlband i landskapet och har olika storlek och höjd.

Rebecka Anderssons förslag är konstnärlig gestaltning i tekniken grafisk betong.
Tekniken gör det möjligt att göra hållbara mönster och bilder som relief i prefabricerade betongytor. Reliefen är endast några millimeter djup och mycket hållbar.

– Jag tänkte direkt att uppdraget var som gjort för att utföras i tekniken grafisk betong, säger Rebecka Andersson, en teknik jag arbetat med förut och som jag verkligen gillar.

– Det är viktigt för mig som konstnär att förhålla mig till platsen där verket ska vara, fortsätter Rebecka. Jag bestämde mig för att arbeta med berättelser om platserna där teknikhusen är placerade. Teckningarna ska fungera som en karta och sätts samman i en lång bild på alla husfasaderna.

– Det är ett bra grepp att låta en konstnär få använda teknikhusen som sin konstnärsyta och valet har gått till en konstnär som har en vilja att fånga historier för de olika platserna och som arbetar i ett hållbart material, Säger programledaren för Tvärbanan Gabriella Burel. Detta är konstrådets förtjänst, fortsätter Gabriella Burel, konstverken är till synes enkla men definitivt själfulla. När dammet lagt sig efter vårt byggande sticker konstverken ut och blir tillgängliga för alla. Det ligger ett hantverk bakom och det är inspirerande få ha med det i vårt stora infrastrukturprojekt. 

Ett teknikhus innehåller teknisk försörjning till spårvägen. Först ut att gestaltas är teknikhuset vid Bromma Blocks som planeras stå klart 2019.

Läs mer om konst på trafikförvaltningen  http://www.sll.se/konstutlysning/

Läs mer om konstnär Rebecka Bebben Andersson http://www.rebeckabebben.se/

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund