Nu börjar vi bygga ut Tvärbanans Kistagren

Under våren startar vi utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren och först ut är ledningsarbeten i området runt Bromma Blocks. Vi har också arbetsområden utanför Bromma flygplats och vid Norra Ulvsunda hållplats.

Hur blir du påverkad

Vi gör förberedande arbeten så att vi kan bygga spår och hållplatser från Norra Ulvsunda till Bromma flygplats.

Vid Norra Ulvsunda hållplats påverkas framkomligheten i området när vi bygger. Vi stänger av trappan mellan hållplatsen och parkeringen. Gångvägen är öppen under hela byggtiden. Gång- och cykelvägen från Norrbyvägen till hållplatsen stänger vi av och leder om trafiken till Ranhammarsvägen.

Under byggtiden kommer trafiken i delar av området runt Norra Ulvsunda att öka på grund av våra byggtransporter.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund