Ett första spadtag för Tvärbanans Kistagren

Nu är det första spadtaget för Tvärbanans utbyggnad till Kista och Helenelund genomfört. Representanter från Alliansen och Miljöpartiet i landstinget och kommunpolitiker från Sollentuna, Sundbyberg och Stockholms stad samlades för att ta ett gemensamt första spadtag för Kistagrenens fortsatta utbyggnad.

Tvärbanans nya Kistagrenen knyter ihop och gör avstånden mindre i ett växande Stockholm.

– Trafikförvaltningens arbete med att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken går hand i hand med kommunernas planering och byggen av nya bostadsområden och samhällen och möjliggör smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar säger Torbjörn Bodin ansvarig programdirektör för program Tvärbanan-Kistagrenen inom trafikförvaltningen.   

Planerad byggstart är 2018 när arbetet börjar med att bygga ut Tvärbanan, i olika etapper. Först ut är sträckan från Norra Ulvsunda till Bromma flygplats där trafikstart möjliggörs till 2020.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund