Mer kollektivtrafik med ny bro mellan Ursvik och Rinkeby

Nu är den färdigbyggd – bron mellan Rinkeby och Ursvik.

Bron över motorleden E18 blir en välkommen länk till SL:s olika trafikslag. Ursviksborna kan smidigare och snabbare ta sig till Tunnelbanans hållplats i Rinkeby och för Rinkebyborna får bron fler betydelser; dels skapas en ny resväg till Kista, Bromma flygplats och Sickla med nya Tvärbanan, dels får Rinkeby för första gången en gatuförbindelse med en annan stadsdel.

Enligt tidplanen kommer Tvärbanan från norra Ulvsunda till Ursvik norra att öppnas för trafik 2021 och då kan Rinkebyborna via den nya bron över motorleden ansluta till Tvärbanan vid Ursviks torg.

Bron planeras öppnas 2019 för gång- och cykeltrafik och då kan Ursviksborna ta sig till Tunnelbanan i Rinkeby. Först när anslutande vägar på Ursvikssidan är färdigbyggda öppnas bron för bil- och busstrafik. I Ursvik planeras det för ytterligare cirka 7000 nya bostäder.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund