Stort intresse för Tvärbanan på Leverantörsdagen

Många nationella och internationella infrastrukturföretag besökte Tvärbanans monter när Stockholms läns landsting arrangerade en gemensam leverantörsdag den 26 oktober.

Gabriella Burel, programledare för Tvärbanans utbyggnad till Helenelund svarar på frågor

Snart går Tvärbanan till Helenelund ut på upphandling, det är flera kontrakt som ska handlas upp av konkurrerande byggföretag. Närmast på tur står ett par kontrakt för den återstående delen av sträckan Norra Ulvsunda till Bromma Flygplats, där projektet redan byggt del av en bro. I ett senare skede går återstående del från Bromma Flygplats till Helenelund ut på upphandling också ska det byggas en depå i Rissne.

I Tvärbanans monter kunde byggföretagen uppleva den nya spårvägen i virtuell 3-D miljö. Ett bildspel visade också hur de olika hållplatserna ser ut idag och hur de är tänkta att se ut när banan är färdigbyggd.

leverantörsdagen

– Leverantörsdagar är ett bra tillfälle att få träffa byggföretag och berätta om våra planer och tankar för den nya spårvägen, säger Gabriella Burel som är programledare för Tvärbanans utbyggnad till Helenelund.

Tvåhundra leverantörer från sexton länder

Det var Stockholms läns landsting som bjöd in till leverantörsdag och Tvärbanan var ett av fler projekt som fick möjligheten att inför över 200 leverantörer presentera sitt byggprojekt.

Mässan besöktes av byggföretag från 16 olika länder där flera vill vara med och konkurrera om kontrakten för Tvärbanans utbyggnad.

.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund