Byggstart för Tvärbanan till Helenelund närmar sig

Nu rivs det för att ge plats åt spår och bron. Första spadtaget väntas vid årsskiftet.

Rivning av fastighet Motståndet.

Snart tas första spadtaget för utbyggnaden av Tvärbanan, byggstart är beräknad till årsskiftet. Första delen som byggs är den från Ulvsunda till Bromma Flygplats och denna möjliggör en tidigare trafikstart.

Motståndet rivs

Redan nu har arbetet med att riva fastigheten Motståndet påbörjats, detta för att ge plats till fortsättningen av bron vid Bromma Blocks och utrymme för anslutning till befintlig Tvärbana vid Ulvsunda. Motståndet är den enda fastighet som behöver rivas för att kunna bygga den åtta kilometer långa spårvägen.

I oktober påbörjades rivningen som beräknas vara klart i november.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund