Konstnärer gör teknikhus fina

En viktig del i resan med Tvärbanan är den arkitektoniska- och konstnärliga utformningen. För första gången gör trafikförvaltningen/SL en konstsatsning på teknikhusen. Det handlar om cirka 12 teknikhus mellan Ulvsunda och Helenelund och en budget på cirka 5 miljoner kronor.

Exempel på befintligt teknikhus. Detta ligger i Alvik.

Att jobba med utvändig utsmyckning och att ge funktionsbyggnader en konstnärlig fasad är nytt för SL. Teknikhus finns längs hela Tvärbanan och krävs för att ge el och driva spårvagnstrafiken.

– Det kommer att bli som ett pärlband med konst, säger Ylva Larsson, som är arkitekt och fastighetsstrateg på trafikförvaltningen. I den rollen kommer hon att leda arbetet med utvecklingen av teknikhusens utseende.

Ylva Larsson berättar att utvecklingen av teknikhusens utseende kommer att ske i samverkan mellan konstnärer och arkitekter.

Konstnärer ansöker genom Konstpool

För att nå ut till konstnärerna i Sverige har byggprojektet för Tvärbanan Kistagrenen tecknat ett avtal med Konstpool som utlyser uppdraget om offentlig gestaltning. Genom Konstpool samlas ansökningar och arbetsprover in från alla sökande. Ansökningarna kommer sedan att rankas i ett utvärderingssystem där ett antal kvalificerade konstnärer väljs ut. Konstnärerna får sedan presentera ett skissförslag för utformningen av teknikhusen och sedan kommer SL:s konstråd att utse en eller flera vinnare som får sätta sitt konstnärliga signum på Tvärbanans teknikhus. Sista ansökningsdagen för konstnärer är 28 augusti 2017.

Satsningarna på konst gör trafikförvaltningen till en av landets större konst- och arkitekturförvaltare.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund