102 meter bro kvar att bygga vid Bromma Blocks

För förbipasserande står Tvärbanans bro vid Bromma Blocks ännu som ett tomt monument med ett tvärt avslut mot Ulvsundavägen. Här ska andra delen av bron ansluta så snart Stockholms stads detaljplan är fastställd. Slutklämmen av bron kommer sedan att landa in mot Ulvsunda industriområde med hållplats vid Norra Ulvsunda.

Bron vid Bromma Blocks

Första delen av Tvärbanans bro vid Bromma Blocks blev klar sommaren 2016. Någon invigning och bandklippning blev det inte i somras utan nu siktar man på att göra klar de återstående 102 meterna av bron innan invigning. Hittills är 238 meter av brons hela längd på 340 meter färdigställd.

– Vi räknar med att påbörja arbetet med del två av bron efter nästa sommar om detaljplanen vunnit laga kraft, säger Tomas Flyckt som är projektledare för arbetet med bron och för mark och anläggning Tvärbanan-Kistagrenen.

Tomas Flyckt har varit ansvarig för byggandet av första delen och entreprenör för detta arbete är byggbolaget Viedekke. Att arbetet med att bygga bron vid Bromma Blocks påbörjades i ett tidigt skede beror på att köpcentrumet vill expandera.

– Intill bron vid infarten till flyget ska ICA bygga en ny matvaruaffär och gallerian på motstående sida ska bygga en ny fastighet för handel. Skulle vi vänta tills dessa byggen var klara skulle det bli mycket krångligare och dyrare att anlägga bron, konstaterar Tomas Flyckt.

På bron har man gjort plats för en ny hållplats som fått namnet Bromma Blocks. Brons avslut ligger i anslutning till Bromma flygplats, där det också blir en ny hållplats.

Den totala kostnaden för hela sträckan väntas bli 80 miljoner kronor.

Bron i siffror:

  • Brons längd är ca 340 meter, varav 238 meter är färdigställt
  • Brobredden är ca 9,5 m och 13,6 m vid hållplatsen
  • Betongmängden är ca 3000 m3
  • Armeringsmängden är ca 550 ton
  • Antal pålar ca 210 
  • Konstruktionsstål ca 150 ton
  • 72 kilometer brädor
  • 27 kilometer reglar
  • Det kommer gå åt 72 km brädor
  • 27 km reglar till formen för farbanan
Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund