Samråd om Tvärbanan till norra Rissne och Ursvik

Samrådet för Tvärbanans utbyggnad i Rissne och Ursvik har inletts. Fram till den 1 juli kan man lämna synpunkter på förslaget.

Hur Tvärbanan ska gå genom norra Rissne och västra Ursvik kan man ta ställning till genom att granska den aktuella detaljplanen som ska fastställa gatustrukturen i området.

Kommunfullmäktige i Sundbyberg har påbörjat detaljplanearbetet för Tvärbanans Kistagren inom Sundbyberg.

Arbetet har delats upp i två olika detaljplaner på grund av sträckornas olika förutsättningar och planeringsskeden, varav den aktuella detaljplanen hanterar Tvärbanans nordliga sträckning genom Sundbyberg stad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av Tvärbanans Kistagren genom norra Rissne och västra Ursvik samt att lägga fast gatustrukturen i området. 

I Ursvik pågår samtidigt planering för omkring 4 800 bostäder där Tvärbanans nya sträckning kommer att gå.

Mellan 10 juni och 1 juli 2016 är planen utställt för samråd. Under samrådstiden finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget visas under remisstiden på följande platser:
• Kommunhusets entré, Östra Madenvägen 4
• Signalfabrikens bibliotek, Esplanaden 10
• Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Läs mer och ladda ner planförslaget på www.sundbyberg.se

Detaljplanen har utformats som en skelettplan. En skelettplan är en detaljplan som inriktar sig på huvudstrukturen i ett område, i detta fall gatustrukturen.

• Två hållplatser planeras, en vid Ursviks torg på den nya huvudgatan och en i norra Ursvik vid den norra stadsdelsparken.
• Spåren kommer att gå i gatumiljö i mitten av berörda gator. Detaljplanen omfattar även det anslutande gatunätet.
• I Kymlinge går tvärbanans spår bredvid E18 vid sidan av en föreslagen bussgatamellan Ursvik och Kista.

Samrådsmöte kommer att hållas i Signalfabrikens bibliotek, Esplanaden 10, onsdagen den 21 juni klockan 17-18.

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund