Bygget kan starta under senare delen av 2017

Tvärbanans Kistagren kan börja byggas under senare delen av 2017. Det förslaget lägger allianspartierna i sin budget för landstinget 2017, efter en överenskommelse med Miljöpartiet.

Tvärbanans utbyggnad mot Kista ska påbörjas under 2017.

Förslaget läggs fram till landstingsfullmäktiges budgetmöte den 14-15 juni, där besluten om landstingets kommande budget tas.

En av dessa satsningar är Tvärbanans Kistagren, som enligt överenskommelsen ska börja byggas 2017.

– Genom att säkra viktiga investeringsprojekt i spårtrafiken, så som Tvärbanan till Kista, så stärker vi möjligheterna till hållbar tillväxt i hela regionen. Jag är också väldigt glad för den tydliga ambitionen att kollektivtrafikförsörja Norra Djurgårdsstaden, sade regionplaneringslandstingsrådet Gustav Hemming (C) i ett uttalande.

Även om man kommit långt i planeringen är dock inget genomförandebeslut fattat ännu, så det är för tidigt att säga vilket datum det sker när första spadtaget sätts i marken.

Investeringen beräknas uppgå till 4,9 miljarder kronor.

Allianspartiernas budgetförslag för landstinget 2017

Tillbaka till nyhetslistan tvärbanan till kista och helenelund