Nu reser vi stommen till tvätthall och kontorsutrymmen

Arbetet med att bygga den nya bussdepån i Tomteboda pågår för fullt. Nu reser vi stommen till delen som ska rymma tvätthall och kontorsutrymmen.

Stommen till tvätthallen och kontorsutrymmen i Tomteboda

Vid den befintliga terminalbyggnaden i Tomteboda bygger vi en administrationsdel med kontorsutrymmen för personalen samt en tvätt- och servicedel för bussarna. Bredvid tvätthallen och administrationsbyggnaden bygger vi även en bussuppställning inomhus och ett bussdäck ovanpå. Bussarna körs till och från bussdäcket via en avfartsramp som vi just nu gjuter den första delen av. I framtiden kommer bussarna att ha möjlighet att köra via avfartsrampen som är sammankopplad med Trafikverkets bro. Det kommer att bli tre infarter och två utfarter till depån.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik