Brand i Hornsberg påverkar inte inflyttningstiden i Tomteboda bussdepå

Branden i Hornsbergsdepån kommer inte att påverka inflyttningstiden i Tomteboda.

Byggarbete vid Tomteboda

Måndagen den 26 november startade en brand i Hornsbergsdepån. Branden hade en kraftig rökutveckling och samtliga medarbetare och fordon evakuerades från depån. Tomteboda bussdepå är på sikt tänkt att ersätta Hornsbergsdepån men eftersom den ännu inte är färdigbyggd kommer bussarna tillfälligt att placeras i trafikförvaltningens andra bussgarage.

Branden kommer inte att påverka arbetet med att bygga färdigt bussdepån i Tomteboda.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik