Tomteboda bussdepå

I takt med att Stockholm växer behöver kapaciteten på kollektivtrafiken utökas. Det innebär bland annat att antalet bussar måste bli fler för att kunna tillgodose resenärernas behov av att kunna resa på bästa sätt i staden. Busstrafikens expansion ställer i sin tur krav på att bussdepåer behöver byggas ut eller ersättas med nya. Under sommaren 2018 startar vi byggandet av Tomteboda bussdepå i postens gamla lokaler som ligger i Solna.

Detta gör vi

Postterminalen i Tomteboda byggs om till en bussdepå och ersätter den befintliga depån i Hornsberg. Bredvid terminalen bygger vi även till en ny lokal där det kommer att finnas parkeringsplatser för bussarna, kontor för personalen och en plats där bussarna kan tvättas.

Syfte

Den nya bussdepån i Tomteboda gör det möjligt att öka antalet parkerings- och verkstadsplatser för bussarna som körs i innerstan. Det leder i sin tur till ett minskat slitage på bussarna, en bättre arbetsmiljö för förarna och bättre tvättmöjligheter av bussarna.

Vem påverkas och tidplan

Byggstart för bussdepån i Tomteboda beräknas till sommaren 2018. De som kommer att påverkas av byggandet är boende i närområdet. Bussdepån beräknas vara färdigbyggd vid årsskiftet 2020/2021.

Tomteboda postterminal byggs om till en bussdepå

Vi bygger om postterminalen i Tomteboda till en bussdepå för att utöka antalet parkerings- och verkstadsplatser för bussarna i Stockholms innerstad. Bussarna är idag parkerade i en bussdepå som ligger i Hornsberg. När bussdepån i Tomteboda är färdigbyggd kommer bussarna som står parkerade i Hornsberg att flyttas dit. Marken i Hornsberg kan då istället användas till kontor, affärer eller bostäder.

 En modern bussdepå med många möjligheter

I Tomteboda bussdepå kommer det att finnas plats för cirka 220 bussar. Anläggningen kommer att ha bättre tvättmöjligheter av fordon, fler parkeringsplatser för bussarna, en moderniserad tankningsanläggning och en utökad verkstadskapacitet. Det blir även större personalutrymmen i den nya depån.

 

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!