Tomteboda bussdepå

Den gamla postterminalen i Tomteboda byggs om till en bussdepå. Uppställningsplatserna för bussarna byggs i en avgränsad anläggning intill den befintliga terminalbyggnaden. I anläggningen kommer det att finnas tvätthall, tankningsanläggning och kontorsytor för personalen.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Delar av den gamla postterminalen i Tomteboda byggs om till en bussdepå och ersätter den befintliga depån i Hornsberg. Bredvid terminalen bygger vi även till en ny lokal där det kommer att finnas parkeringsplatser för bussarna, kontor för personalen och en plats där bussarna kan tvättas.

Syfte

Den nya bussdepån i Tomteboda gör det möjligt att öka antalet parkerings- och verkstadsplatser för bussarna som körs i innerstan. Det leder i sin tur till ett minskat slitage på bussarna, en bättre arbetsmiljö för förarna och bättre tvättmöjligheter av bussarna.

Vem påverkas och tidplan

Byggstart för bussdepån i Tomteboda beräknas till sommaren 2018. De som kommer att påverkas av byggandet är boende i närområdet. Bussdepån beräknas vara färdigbyggd sommaren 2021.

Tomteboda postterminal byggs om till en bussdepå

Vi bygger om en stor del av den gamla postterminalen i Tomteboda till en bussdepå. En ny bussdepå behövs för att utöka antalet parkerings- och verkstadsplatser för bussarna i Stockholms innerstad. När bussdepån i Tomteboda är färdigbyggd kommer bussarna som står parkerade i Hornsberg att flyttas dit. Marken i Hornsberg kan då istället användas till kontor, affärer eller bostäder.

 En modern bussdepå med många möjligheter

I Tomteboda bussdepå kommer det att finnas plats för cirka 220 bussar. Anläggningen kommer att ha bättre tvättmöjligheter av fordon, fler parkeringsplatser för bussarna, en moderniserad tankningsanläggning och en utökad verkstadskapacitet. Det blir även större personalutrymmen i den nya depån.

 

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?