Stort steg närmare hållplats för spårvagn vid T-Centralen

Järnvägsplanen för sträckan från Kungsträdgården till T-Centralen som fastställdes av Trafikverket hösten 2016 har nu vunnit laga kraft. Det betyder att arbetet med spårvägen kan fortsätta mot en trafikstart december 2018 jämfört med den tidigare planerade starten våren 2019.

Visionsbild med spårvagn typ A35 vid Sergels torg på väg till hållplats T-Centralen på bilfri Klarabergsgata.

Det är järnvägsplanen som ger SL rätt att ta mark i anspråk för att lägga ut spår, bygga hållplatser samt att placera stolpar och fasadfästen för kontaktledningen. Eftersom risken med en förskjutning av tidplanen nu är borta kan projektet fortsätta arbetet med att förlänga spårvagn Linje 7 från Kungsträdgården till T-Centralen.

– Effekten av att järnvägsplanen vunnit laga kraft är att arbetet med förlängningen av spårvägen fram till T-Centralen nu kan påbörjas tidigare, vilket kan resultera i en tidigare trafikstart. Det är en positiv nyhet för alla Stockholms resenärer som då kan resa med spårvagn hela vägen från Klarabergsgatan ut till Djurgården, säger Anna Melin, chef för Spårväg City.

Nya ändhållplatsen TCE mellan tunnelbanans och pendeltågets uppgångar.

Den nya hållplatsen ligger mellan tunnelbanans och pendeltågets uppgångar.

Resenärer till Djurgården får betydligt smidigare omstigning från framförallt tunnelbana och pendeltåg när Spårväg City förlänger spårvagnslinje 7 från Kungsträdgården till den nya ändhållplatsen. Efter nya hållplatsen tillkommer räls och en växel så att spårvagnen kan vända.

Visionsbild av hållplats T-Centralen med en spårvagn typ A34.

Visionsbild av hållplats T-Centralen med en spårvagn typ A34. Alla hållplatser samtrafikeras med buss.

Tillbaka till nyhetslistan spårväg city