Kungsträdgårdens tillgänglighetsanpassning klar

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa hållplats Kungsträdgården för spårvagn och bussar är nu klart. Bussarna 54 och 69 trafikerar hållplatsen men trafikstarten för spårvagn Linje 7 dröjer något. Spårvagnsresenärer till Djurgården får fortsätta kliva på vid Norrmalmstorg eller Nybroplan ett tag till. Vägarbetet är avetablerat och framkomligheten för bilar, gående och cyklister återställd.

På- och avstigande vid hållplatsläget för bussarna österut.

Tillgänglig, stilren och säker

Bussarna använder hållplatsen men spårvagnen dröjer något. Hållplatsen har tillgänglighetsanpassats med taktila markeringar och plattformar som är i samma höjd som vagnarnas golv. Det blir lätt att stiga på spårvagnen för funktionsnedsatta, barn och äldre. När det blir lättare att stiga av och på blir stoppen kortare och alla kommer fram lite fortare. Markvärme har installerats i plattformarna så risken för halka och kostnader för snöröjning sänks. Staketen är nu en ännu säkrare avgränsning mot den täta trafiken utanför plattformarna.

Det är komplicerat att genomföra projekt i intensiv innerstadsmiljön och säkerheten måste alltid gå först. Målet var att starta både buss- och spårvagnstrafik den 17 december men tyvärr nådde vi inte hela vägen dit. Det som återstår är viss återmontering och godkänd besiktning av räls, stoppbock och kontakledning för att spårvagnen ska kunna vända utanför själva hållplatsen. De arbeten som återstår kommer sannolikt inte ge någon större påverkan på framkomligheten då de kommer utföras under tillfälliga avstängningar nattetid. Sedan återstår bara att i vår plantera sedumgräs på taken till väderskydden.

Tillbaka till nyhetslistan spårväg city