Nu rullar Gröna linjen som vanligt över Söderströmsbron

Från den 29 mars till och med morgonen den 8 april har Region Stockholm/SL arbetat nattetid på Söderströmsbron. Nu är arbetet klart och på bron finns bland annat ny gallerdurk.

Upprustningen genomförs för att öka brons livslängd och för att minska behovet av framtida underhåll.

Projekt upprustning av Söderströmsbron har bytt ut balkarna i tunnelbanebron mellan Gamla stan och Slussen. Nu återstår en del arbeten uppe på bron. Bland annat så ska det läggas in en växel. Under de senaste veckornas avstängning har det förberetts för detta.

Det har även lagts ny gallerdurk på bron. Den behöver finnas där för att det ska vara säkert för resenärer att gå ur tåget vid en eventuell nödutrymning och vid underhållsarbeten på bron.

– Arbetet har flutit på som planerat. Förutom växeln som ska läggas in är det en del arbeten kvar med spåranläggningen som kommer att behöva göras framöver, säger Ali Al-Nakkash som är projektledare för Söderströmsbrons upprustning.

Tillbaka till nyhetslistan söderströmsbron