Nattarbeten på Söderströmsbron

På vardagsnätter under oktober och november kommer Region Stockholm arbeta med att byta ut slipers på delar av Söderströmsbron. Det är förberedande arbeten för de växlar som är planerade att installeras på bron under nästa år.

Arbeten på Söderströmsbron i september 2019

Natt mot måndag den 28 oktober stänger projekt Upprustning av Söderströmsbron av Gröna linjen mellan T-Centralen och Slussen för att byta ut slipers under två av tunnelbanespåren på bron. Arbetet pågår från klockan 22 på söndagskvällar och från klockan 22.30 på kvällarna måndag till torsdag. Arbetet påverkar inte tunnelbanetrafiken på dagarna eller fredags- och lördagsnätter. 

Tunnelbanans röda linje kommer att trafikera Söderströmsbron som vanligt. Det trafikpåverkande arbetet är planerat att pågå fram till natt mot fredag 22 november.

Förberedande arbeten

Under avstängningarna kommer korta slipers att bytas ut mot långa slipers som sträcker sig över två brospann. Det är förberedande arbeten för att senare kunna lägga in växlar på bron.
En del nattarbeten kommer att påbörjas redan den 21 oktober, det är arbeten som inte påverkar trafiken.

Störande ljud

Nattetid kommer projektet att kapa rälsen vilket kan leda till att det blir en skarv mellan 2 rälsbitar. När tåg sedan passerar över skarven kan det uppstå ett dunkande ljud.
Det låter en del från arbeten med att kapa upp räls och dra åt bult för infästning av räls i slipers. De som vistas nära arbetsområdet, exempelvis resenärer i Gamla stan, kan uppleva ljudet som störande.

Tillbaka till nyhetslistan söderströmsbron