800 meter stål på Söderströmsbron

Nu är hela den nya rostfria tunnelbanebron på plats mellan Gamla stan och Slussen. Nästa steg i upprustningen av Söderströmsbron är att bygga spår och installera växlar.

Brobalkar mellan Gamla stan och Slussen

Tunnelbanebron mellan Gamla stan och Slussen är en stålbro och den gamla bron var i behov av omfattande underhåll. Trafikförvaltningen valde då att byta ut bron till en ny bro i rostfritt stål och nu är totalt 800 meter rostfria stålbalkar på plats över Söderström i centrala Stockholm. 

1100 ton rostfritt stål

Söderströmsbron består av fem olika brospann med tunnelbanespår ovanpå och de brospann som var i behov av att bytas ut är nu bytta. Det betyder att nu ligger 1100 ton nytt rostfritt stål på plats för att bära upp tunnelbanans gröna och röda linje. Allt arbete med att få broarna på plats har skett från vattnet. De sista brodelarna lyftes in under nattetid för att inte störa tunnelbanetrafiken. 

Återstående arbeten

Innan projektet avslutas så ska det byggas upp nya spår på bro D, bron för röda linjens ordinarie norrgående spår. Sedan ska nya växlar installeras på bron och just nu pågår tidsplanering för dessa arbeten. 

Tillbaka till nyhetslistan söderströmsbron