Söderströmsbron rustas upp i sommar

Tidigt på morgonen den 1 juli stänger projekt upprustning av Söderströmsbron av tunnelbanans röda linje för att kunna byta ut de gamla brobalkarna som ligger under spåren. Sammanlagt kommer det att pågå sex veckors trafikpåverkande arbeten på Söderströmsbron i sommar.

Arbeten på Söderströmsbron sommaren 2018. Foto: Gustav Kaiser/Region Stockholm.

Mellan den 1 juli och 12 augusti är först tunnelbanans Röda linje över bron avstängd i två veckor och sedan är det avstängt på Gröna linjen i fyra veckor.

De gamla brobalkarna som finns under tunnelbanans spår på Söderströmsbron behöver bytas ut och i sommar är tredje sommaren i rad som projekt upprustning av Söderströmsbron stänger av tunnelbanan mellan Slussen och T-Centralen för att kunna byta brobalkarna. 

Måndagen den 1 juli börjar arbetet med att byta ut brobalkarna under Röda linjens norrgående spår. Det innebär att arbetet denna sommar sker på de västra delarna av bron till skillnad från tidigare somrar då arbetet har skett på bron närmast Munkbroleden.

Sex veckors intensivt arbete

När bron under Röda linjen södergående är utbytt är det dags för bron under Gröna linjen norrgående att bytas ut. Totalt kommer det att vara intensivt arbete på bron under sex veckor i sommar. 

Omgivningspåverkande arbeten

Den största störningen är den trafikala störningen. Det bör inte vara några arbetsmoment som kan komma att störa närboende. Om du bor nära vårt arbetsområde och ändå upplever att vi stör så ska du kontakta SL Kundtjänst. 

Tillbaka till nyhetslistan söderströmsbron