Lyckad spåromläggning för upprustningen av Söderströmsbron

Den 15 till 27 juli genomfördes den första av flera spåromläggningar för upprustningen av Söderströmsbron. Med arbete dygnet runt i 12 dagar kunde Röda linjens södergående spår läggas om och befintliga stålbalkar under anslutningsspåren bytas ut mot nya av rostfritt stål.

– Det var riktigt slitsamma men lyckade 12 dygn. Mycket energi har lagts ner för att vi ska bli klara i tid. Alla, från byggentreprenörer till projekt-/byggledning och trafikentreprenör, har engagerat sig bortom det man kan begära. Det har varit ett grymt bra samarbete överlag, säger Camilla Fastén, biträdande projektledare för upprustningen av Söderströmsbron.

Intensivt och slitigt 

– Det har varit mycket att ta hänsyn till och vi har behövt tänka i flera steg under trafikomläggningen. Vi har haft i åtanke det som behövde utföras för denna spåromläggning, det som behövde förberedas för kommande omläggningar samt även det som krävs för den permanenta lösningen när upprustningen är genomförd i sin helhet, säger Camilla.

Camilla Fastén är biträdande projektledare för upprustning av Söderströmsbron. Foto: Assi Abdel-Baki

– Vi har lärt oss mycket under dessa 12 dygn. Vi har nu nyttig erfarenhet som vi tar med oss till nästa spåromläggning, säger Camilla Fastén, biträdande projektledare för upprustningen av Söderströmsbron.

Det projektet trodde skulle vara svårt, lyft av brodelarna från pråmen till bron, var enklare och gick fortare än beräknat.

– Vi har aldrig gjort något liknande tidigare och hade därför stor respekt för detta moment som är mycket komplext. Men det gick smidigare än vi trodde och lyften blev därför klara ett dygn i förväg.

Andra moment blev däremot mer utmanande än planerat.

– Söderströmsbron är en gammal anläggning som är mycket trafikerad. Det har varit svårt att ta reda på exakt hur det ser ut under spåren innan vi fick stänga av det aktuella spåret. Så det blev en del överraskningar under arbetets gång. Det var bara att planera om och lösa problemen.

Så gick det till

Söderströmsbrons brobalkar i stål byts ut mot rostfritt stål som Kräver mindre underhåll.Foto: Abderahim Aboudrar

Spåranläggning rivs och de 60 år gamla balkarna blottas. De avlägsnas och nya balkar i rostfritt stål lyfts på plats. 

Material lyftes på plats via en mobilkran på en pråm i Mälarens vatten.Foto: Danish Saroee

Det finns ingen plats för en kran på land vid Gamla stan. En pråm användes istället som plattform för mobilkranen som lyfter upp material och brodelar.

Brobalkarna är på plats. Sektionerna svetsas ihop.Foto: Danish Saroee

Väl på plats svetsas brobalkarna ihop. Med rostfritt stål slipper man rostskyddsmåla i framtiden. Det innebär mindre behov av underhåll och därmed mindre påverkan på tunnelbanetrafiken.

Nya sliperar är på plats och nya spår svetsas ihop.Foto: Danish Saoee

Spåranläggningen byggs upp igen med nya sliprar och spår ovanpå de nya brobalakarna. Målet är att byta samtliga brobalkar och spår till 2019 och förlänga brons livslängd med ytterligare 60 år.

"lurar" signalsystemet

Innan trafiken kunde släppas på igen testades spåranläggning och signalsystem.

– Vi har lett om Röda linjens södergående trafik till ett nytt spår över bron och "lurar" tågen att tro att de går i samma läge som tidigare. Det var helt klart nervöst när vi började testa det hela med normal trafikering.

Klockan 03.02 natten till torsdag 27 juli var testkörningarna klara och trafikentreprenören MTR kunde ta över banan igen. Två timmar senare började Röda linjen att trafikera sträckan T-Centralen – Slussen igen.

Fortsatt arbete fram till kommande trafikomläggning

Nu när spåromläggningen är klar kan upprustningsprojektet riva spår och byta brobalkar på det spår som nu frigjorts.

– I princip gör vi samma sak som vi gjort under trafikomläggningen men har mer tid på oss eftersom våra arbeten inte berör trafiken. Det innebär att vi inte jobbar dygnet runt längre, även om vissa moment som lyft av brodelar genomförs nattetid. När vi är klara med det här spåret kommer det att kunna användas för trafik igen. Då det är dags att frigöra ett annat spår för upprustning.

Avstängt spår vid Slussen. Foto: Danish Saroee

För att genomföra spåromläggningen stängdes tunnelbanans röda linje av mellan Slussen och T-centralen. Mikael Öhrström, produktionsledare och Daniel Nilsen byggledare BEST (Bana, El, Signal och Tele) vid avstängt spår vid Slussen.

– Vi har lärt oss mycket av den här trafikomläggningen som vi kommer att ha nytta av i framtiden. Det enda vi inte kommer att kunna ta med oss till nästa gång är den fantastiska tur vi haft med vädret, säger Camilla Fastén.

Tillbaka till nyhetslistan söderströmsbron