Upprustning av Söderströmsbron

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan - en av de mest trafikerade sträckorna i hela kollektivtrafiken. Vi genomför en upprustning av Söderströmsbron för att säkerställa en driftsäker tunnelbanetrafik även i framtiden.

Detta gör vi

Vi rustar upp Söderströmsbron.

Syfte

Upprustningen genomförs för att öka brons livslängd och för att minska behovet av framtida underhåll. Detta innebär i sin tur en mindre påverkan på tunnelbanetrafiken och på miljön.

Vem påverkas och tidplan

Upprustningsprojektet pågår mellan 2014 och 2022. Tunnelbanetrafiken är i drift under hela upprustningen. I samband med varje spåromläggning kan du behöva byta mellan de två tunnelbanelinjerna vid T-centralen och Slussen för att åka över Söderströmsbron. Detta ger längre restider och mer trängsel.

Som en central länk mellan tunnelbanesystemet norr och söder om Stockholm ligger Söderströmsbron. Här passerar 330 000 resenärer dagligen. Bron är nu 60 år gammal och behöver en teknisk upprustning för att kunna användas i 60 år till.

De delar av bron som består av stål ska bytas ut mot rostfritt stål. Med rostfritt stål minskar behovet av underhåll i framtiden. Även spåren rivs och byggs upp igen.

Upprustning pågår samtidigt som bron trafikeras

Panoramabild över upprustningsarbeten sommaren 2017

Vi kommer att renovera ett spår i taget och byta spår för trafiken så att trafiken inte behöver stå stilla. Det kommer att vara möjligt att åka tunnelbana mellan Gamla stan och Slussen under hela renoveringstiden.  

Upprustningen steg för steg

Söderströmsbrons brobalkar i stål byts ut mot rostfritt stål som Kräver mindre underhåll.Foto: Abderahim Aboudrar

Spåren rivs och de 60 år gamla stålbalkarna tas bort. Nya balkar i rostfritt stål lyfts upp på bron och svetsas ihop på plats.

Material lyftes på plats via en mobilkran på en pråm i Mälarens vatten.Foto: Danish Saroee

Det finns ingen plats för en kran på land vid Gamla stan. En pråm används istället som plattform för mobilkranen som lyfter upp material och brodelar.

Brobalkarna är på plats. Sektionerna svetsas ihop.Foto: Danish Saroee

Väl på plats svetsas brons balkar ihop. 

Nya Slipers är på plats och nya spår svetsas ihop.Foto: Danish Saoee

Spåren byggs upp igen med nya sliprar och spår ovanpå brobalkarna.

 

Fakta

  • Bron trafikeras idag av tunnelbanans Gröna och Röda linje.
  • Bron har sammanlagt fem spår med en total längd på 362 meter. 
  • Investeringen är cirka 200 miljoner kronor.
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!