Upprustning av Söderströmsbron

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Gamla stan och Slussen. Bron är 60 år gammal och behöver rustas upp. Genom att byta ut de gamla stålbroarna mot broar i rostfritt stål så säkrar vi Söderströmsbrons livslängd i ytterligare 120 år. Vi lägger därmed grunden för en hållbar och framtidssäker resa.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Söderströmsbron består av fem stycken broar och vi rustar upp bron genom att stegvis byta ut de gamla stålbroarna till broar av rostfritt stål. Vi byter även ut spåranläggningen som ligger på broarna.

Syfte

Upprustningen genomförs för att öka brons livslängd och för att minska behovet av framtida underhåll. Detta innebär i sin tur en mindre påverkan på tunnelbanetrafiken och på miljön.

Vem påverkas och tidplan

Upprustningsprojektet är planerat att pågå fram till år 2022. Brodelarna byts ut fram till sommaren år 2019, därefter återstår en del spårarbeten.

Som en central länk mellan tunnelbanesystemet norr och söder om Stockholm ligger Söderströmsbron. Här passerar närmare 400 000 resenärer per dygn under vinterhalvåret. Bron är över 60 år gammal och genomgår en upprustning. 

Söderströmsbron består av 5 stycken stålbroar och vi byter nu ut de gamla stålbroarna mot nya broar i rostfritt stål. Med rostfritt stål minskar behovet av underhåll i framtiden. Även spåranläggningen byts ut. 

Upprustning pågår samtidigt som bron trafikeras

Panoramabild över upprustningsarbeten sommaren 2017

Vi byter ut en bro i taget och lägger om spår för tunnelbanan så att trafiken inte behöver stå stilla. Det kommer att vara möjligt att åka tunnelbana mellan Gamla stan och Slussen under hela upprustningstiden. 

Upprustningen steg för steg

Söderströmsbrons brobalkar i stål byts ut mot rostfritt stål som Kräver mindre underhåll.Foto: Abderahim Aboudrar

Spåren rivs och de 60 år gamla stålbalkarna tas bort. Nya balkar i rostfritt stål lyfts upp på bron och svetsas ihop på plats.

Material lyftes på plats via en mobilkran på en pråm i Mälarens vatten.Foto: Danish Saroee

Det finns ingen plats för en kran på land vid Gamla stan. En pråm används istället som plattform för mobilkranen som lyfter upp material och brodelar.

Brobalkarna är på plats. Sektionerna svetsas ihop.Foto: Danish Saroee

Väl på plats svetsas brons balkar ihop. 

Nya Slipers är på plats och nya spår svetsas ihop.Foto: Danish Saoee

Spåren byggs upp igen med nya sliprar och spår ovanpå brobalkarna.

Fakta

  • Söderströmsbron består av fem stycken stålbroar med tunnelbanespår på.
  • Bron invigdes 1957 och de gamla stålbalkarna behöver nu bytas ut.
  • Bron trafikeras idag av tunnelbanans Gröna och Röda linje.
  • Bron har sammanlagt fem spår med en total längd på 362 meter. 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?