Bullrande arbeten på Slussens tunnelbanestation

Ovanför innertaket på Slussens tunnelbanestation fortsätter nu förberedande arbeten för att sedan kunna förstärka och underhålla berget runt stationen. De som vistas i stationen kan höra buller från arbetet.

För den som vistas på Slussens tunnelbanestation kan det bullra när berget runt stationen ska förstärkas.

Plattformarna på Slussens tunnelbanestation omges av ett innertak precis som många andra innerstadsstationer. Nu fortsätter arbetet med att se över berget som är bakom taket. Översynen behövs för att klara de förändringar som sker i samband med att Slussen byggs om.

Förstärkningsarbetet ska ske från ovanför innertaket och nu förbereds det för att kunna klara högre laster.

Buller på stationen

Arbetet syns inte från plattformarna men de som vistas på stationen kan uppleva buller då trafikförvaltningen/SL bilar betong ovanför innertaket.

Arbetet sker under dagtid på vardagar. Bullrande arbeten pågår i intervaller om 20 minuter och sedan är det tyst i 10 minuter. 

 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafiken i slussen