Handelsplatsen, en ny knutpunkt i Slussen

400 000 människor passerar Slussen varje dygn. Framtidens Slussen blir en bytespunkt för kollektivtrafiken och en knutpunkt med handelsytor, som underlättar vardagen både för de som reser via Slussen och de som bor och arbetar där.

Visionsbild över Slussen. Under gator och torg finns en handelsyta.

Slussen är Stockholms näst största knutpunkt för kollektivtrafik. Varje dygn passerar cirka 400 000 människor Slussen, en del byter mellan buss och tunnelbana, andra passerar med innerstadsbussar eller tunnelbanan. 

När Slussen är färdigbyggd kommer resenärer lätt kunna byta mellan Saltsjöbanan, bussen, tunnelbanan och färjan. I de ytor som byggs för att underlätta bytena kommer det att finnas ytor för handel. 

Slussen blir i framtiden inte bara en bytespunkt för kollektivtrafiken utan även en handelsplats som minskar vardagsstressen för hundratusentals resenärer. 

Film om framtidens handelsplats

Stockholms stad har gjort den film som visar handelsplatsen och de smidiga bytena mellan olika kollektivtrafikslag. Filmen finns på Stockholms stads kanal på YouTube och du kan även klicka här för att komma till filmen.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafiken i slussen