Bullrande arbeten på Slussens tunnelbanestation

Ovanför innertaket på Slussens tunnelbanestation pågår nu förberedande arbeten för att sedan kunna förstärka och underhålla berget runt stationen. De som vistas i stationen kan höra buller från arbetet.

Entré till Slussens tunnelbanestation

Plattformarna på Slussens tunnelbanestation omges av ett innertak precis som många andra innerstadsstationer. Nu behöver berget som är bakom taket ses över för att klara de förändringar som sker i samband med att Slussen byggs om.

Förstärkningsarbetet ska ske från ovanför innertaket och nu förbereds det för att kunna klara högre laster.

Buller på stationen

Arbetet syns inte från plattformarna men de som vistas på stationen kan uppleva buller då trafikförvaltningen/SL bilar betong ovanför innertaket.

Arbetet sker på vardagar kl 09.30 till kl 15.00. Bullrande arbeten pågår i intervaller om 20 minuter och sedan är det tyst i 10 minuter. 

Bilningsarbetet är planerat att vara klart i slutet av oktober. 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafiken i slussen