Har du hört sprängningarna vid Slussen?

Sedan en tid tillbaka kan den som åker tunnelbanan via Slussen höra mystiska bullerljud – ibland väldigt starka och otäcka. Det är dock ingen fara för allmänheten. Ljuden kommer inifrån Katarinaberget, där sprängningar pågår för att få bort hela 300.000 kubikmeter berg.

Laddning av sprängmedel. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Här inne i Katarinaberget ska den nya bussterminalen byggas. Sprängningarna kommer pågå året ut och sannolikt peaka runt årsskiftet. Inte förrän man kommit in i berget förstod man hur pass bra kvalitet berget hade. Det är stadigt och stabilt för den kommande anläggningen förstås, men besvärligt när man ska spränga bort berg.

Det finns väldigt tydliga föreskrifter om vilka värden vi har att anpassa oss till.

Storleksmässigt är hela anläggningen en fotbollsplan bred och fyra fotbollsplaner lång. Den kommande "Västra entrén" ska ligga där det gamla OK-garaget låg, för de som kan sin Slussen-historia. Terminalen inne i berget blir stor som ett sjuvåningshus.

På de platser det är nära befintliga väggar, vägar och annan bebyggelse, så stärker man, armerar och bultar tunnlarna med betong. Injekteringen är också viktig – den innebär att man tätar mot dropp/vatten genom att borra upp hål som sedan fylls med betong. Gör man inte det bildas snabbt mögel i anläggningen.

Byggkillar inne i tunneln

– När man spränger går man från fast ämne, dynamit, till gas som blir så pass stor (med hjälp av luftstötar) att berget går sönder. Man börjar i mitten, och jobbar sig sedan utåt i en vidare cirkel. Borrar upp hål, lägger in dynamit och tänder på. Sedan tre sekunder till nästa, osv. Det är den metoden som skapar det hackande ljudet när det sprängs, berättar Björn Qrunell, som är produktionssamordnare på trafikförvaltningen.

En till tre sprängningar per dag

Framöver kommer det att göras ca 500 sprängningar som kan komma att påverka resenärerna i tunnelbanan. Det handlar om ljud och buller – och att man känner och hör att det sprängs. Det finns inga risker för anläggningens skull, och inga risker för liv eller hälsa.

Borrningar i Katarinaberget

– Det finns väldigt tydliga föreskrifter om vilka värden vi har att anpassa oss till. Inför sprängningar över gränsvärden har vi utrop i tunnelbanan. Vi har även skyltning med information om att vi spränger i Katarinaberget, och att resenärerna kan komma att besväras av oljud och skakningar, avslutar Björn Qrunell.

Sms-avisering

Den som vill veta när sprängning ska ske kan prenumerera på sprängningsaviseringar via sms. Anmäl dig så här: ring 08-508 264 16 eller mejla: slussen@stockholm.se 

Se även stockholm.se/slussensprangning 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafiken i slussen