Utredningen för framtidens kollektivtrafik i Slussen är igång

Länets näst största knutpunkt för kollektivtrafiken ska rustas upp. År 2015 gjorde fler än 140 000 resenärer sina byten här och fler ska det bli i framtiden. Nu planerar vi för år 2050.

Tunnelbanan vid dagens Slussen

Den nya bussterminalen i Katarinaberget har nu börjat byggas och bussresenärerna planeras år 2023 få en modern bussterminal i anslutning till tunnelbanan, Saltsjöbanan och närhet till Djurgårdsfärjan.

Utan en upprustning av Slussen som bytespunkt för kollektivtrafiken så kommer resenärer från den nybyggda bussterminalen möta en anläggning i ett helt annat skick, med slitna konstruktioner och ytskick som inte är anpassad till nya rörelsemönster hos resenärerna. Trafiknämnden beslutade därför tidigare i år att trafikförvaltningen ska utreda en upprustning av Bytespunkt Slussen. Nu är utredningsorganisationen på plats.

– Med små steg närmar vi oss framtidens Slussen, det känns bra att vi nu påbörjat utredningen och jag hoppas att vi under nästa år kan presentera visionsbilder för våra resenärer, säger Lars Devero, programledare för trafikförvaltningens Program Slussen.
Upprustningen av Bytespunkt Slussen är planerad att ske samtidigt som Stockholms stad bygger om Slussen, detta för att minska tiden då resenärer påverkas av byggnadsarbeten.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafiken i slussen