Sprängningsarbeten återupptas vid Slussen

Som ett led i ombyggnaden av Slussen spränger Stockholms stad nära Slussens tunnelbana. Om du vistas i Slussens tunnelbanestation kan du att höra sprängningarna och känna av vibrationerna, men tunnelbanan rullar på som vanligt.

Från augusti till årsskiftet kan du som åker till eller via Slussen märka av buller och vibrationer när Stockholms stad spränger nära tunnelbanestationen. Foto: Stockholms stad

Den 14 augusti återupptar Stockholms stad sprängningarna bara några meter från Slussens tunnelbana. Det är en 13 meter djup grop som ska sprängas fram och 8 000 kubikmeter berg ska bort för att göra plats för framtida förbindelser och affärsutrymmen under marken.

Du kan märka av buller och vibrationer på plattformen

Upp till två salvor skjuts per dag, klockan 10:00,14:00 och klockan 17:00 som reservtid om de inte hunnit spränga på någon av de övriga tiderna.

Du som befinner dig på plattformen i Slussen kommer att höra sprängningarna och känna av vibrationerna när det sprängs. Inför varje sprängning blir det utrop på plattformarna samt information på de digitala informationstavlorna i Slussen. 

Spränger några meter från tunnelbanestationen

Sprängningarna sker bara några meter från tunnelbanan och kräver därför stor noggrannhet. Själva sprängningarna sköts numera helt digitalt med elektroniska sprängkapslar.

– Vi programmerar tändningarna med millimeterprecision och därefter lägger vi på sprängmattor som väger 1,2 ton styck, och ovanpå det en splitterduk innan vi skjuter av med elektroniska sprängkapslar, säger Micke Kauppi, sprängarbetsledare.

Micke Kauppi sprängbasSprängarbetsledaren Micke Kauppi ansvarar för sprängningsarbetet nära tunnelbanan i Slussen.

Det är en stor utmaning att spränga så nära tunnelbanan utan att stänga av trafiken:
– Det krävs stor noggrannhet och säkerhetsrutinerna är verkligen rigorösa. Men utmaningen är inte själva sprängningarna, utan att allt ska fungera mer eller mindre som vanligt för de som rör sig kring Slussen. Vi håller också noga koll på att vibrationerna inte överstiger komfortvärdet för de resenärer som befinner sig i tunnelbanan.

Sprängningsarbetet intill tunnelbanan pågår till januari 2018.
Här under kan du se hur sprängningarna går till.

Du kan läsa mer om sprängningarna på Slussenprojektets webb här

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafiken i slussen