Nu är genomförandeavtalet för Slussen undertecknat

Onsdag den 21 december undertecknades genomförandeavtalet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad för ombyggnaden av Slussen.

Högtidligt undertecknande av Genomförandeavtalet mellan landstinget och Stockholms stad. Foto: Stockholms stad/Jenny Simonson

Avtalet skrevs på under en ceremoni på Stadens projektkontor för Slussen av Jonas Eliasson, förvaltningschef på trafikkontoret, Caroline Ottosson, förvaltningschef på trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting samt Håkan Falk, förvaltningschef på exploateringskontoret.

- Det känns väldigt bra att ha avtalet klart och undertecknat. Det är en förutsättning för vårt fortsatta gemensamma arbete. Tillsammans ska vi inte bara bygga en ny bussterminal i Slussen utan även se till att kollektivtrafiken fungerar under byggtiden och för resenärerna i framtiden, säger Caroline Ottosson.

Genomförandeavtalet, som tog flera år att ta fram, reglerar detaljerna kring hur ansvar och kostnader ska fördelas mellan Staden och landstinget samt hur samarbeta ska ske kring det som berör ombyggnaden av Slussen och kollektivtrafiken.

- Jag känner mig trygg med avtalet och sover verkligen gott om nätterna när jag vet vilka fantastiska medarbetare vi har som nu ska förvalta det och driva arbetet framåt. Vi har en spännande resa framför oss med Nya Slussen, säger Håkan Falk.

När alla dokument undertecknats, påminde Jonas Eliasson den samlade skaran om avtalets historiska betydelse.
- Genom tiderna har Slussen varit en viktig plats i Stockholm och vart 100:e år har den byggts om för att anpassas till sin tids förutsättningar. Det är ett privilegium att få vara med här idag. Tillsammans ska vi inte bara bygga om en trafiklösning utan skapa en mötesplats för alla.

Klicka här för mer information om stadens ombyggnad av Slussen.

Underskrifter på genomförandeavtal

 

 

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafiken i slussen