Sjömätning i skärgården

Nu sjömäter Waxholmsbolaget och Sjöfartsverket stora delar av skärgården. Det kommer att göra det möjligt att utveckla säkrare, snabbare och mer bränslesnåla rutter än idag.

Detta gör vi

Sjömätning av stora områden i Stockholms och Ålands skärgård har inte gjorts sedan 1800-talet. Nu genomför Waxholmsbolaget, Sjöfartsverket och Ålands landskapsregering nya sjömätningar med så kallad multibeam-lodning.

Syfte

Målet med mätningarna är att utveckla och implementera säkra, tidseffektiva och bränsleeffektiva rutter för transport av människor och gods i Stockholms och Ålands skärgårdar.

Vem påverkas och tidplan

Projektet är ett delfinansierat EU-projekt och pågår från mars 2016 till augusti 2019. Sjöfartsverket är projektledare och samarbetar med Waxholmsbolaget och Ålands landskapsregering.

Stora delar av Stockholms skärgård har inte blivit sjömätt sedan slutet av 1800-talet. Mätningarna ligger till grund för de sjökort som fortfarande används, bland annat för planering av Waxholmsbolagets trafik. Nu genomför Waxholmsbolaget och Sjöfartsverket nya sjömätningar med så kallad multibeam-lodning. Den nya tekniken ger en mycket detaljerad och heltäckande bild av havsbotten. Detta gör det möjligt att utveckla säkra, tidseffektiva och mer bränsleeffektiva rutter för transport av människor och gods.

Projektet Adapt ska verka för bra förbindelser i skärgården genom ett förbättrat flöde av människor och gods.

Så fungerar tekniken

Mätningen sker med hjälp av ekolod som skickar ut en linje av ekolodsstrålar som motsvara 3-5 gånger djupet. Tekniken samlar in underlag för att bygga upp en tredimensionell modell av botten som sedan kan vridas och vändas i en dator för att granskas från olika håll. Den här mätmetoden utvecklades på 1950-talet för militärt bruk, och används idag bland annat av Sjöfartsverket för sjömätning. 

EU-finansierat projekt

Sjömätningen är ett EU-finansierat samarbetsprojektet och kallas Assuring Depth of Fairways for Archipelago Public Transportation (ADAPT). De tre parterna som samarbetar är Sjöfartsverket, Waxholmsbolaget och Ålands landskapsregering. Totalt ska 176 kvadratkilometer i Stockholms skärgård sjömätas, och 104 kvadratkilometer i Ålands skärgård. Mätningarna pågår under 2016 och 2017. Under 2018 ska materialet bearbetas.

Totalt ska 176 kvadratkilometer i Stockholms skärgård sjömätas, och 104 kvadratkilometer i Ålands skärgård.

I projektet ingår även en serie seminarier om bland annat upphandling, tidtabeller och vintertrafik. Resultatet blir en verktygslåda med rutiner och metoder för navigering och ruttplanering. Tillsammans med sjömätningen kommer man att kunna ta fram förslag på förbättrade rutter som blir säkrare och förhoppningsvis snabbare och mer bränslesnåla än idag.

Ålands landskapsregering

Områden som mäts

De grönmarkerade områdena på kartan trafikeras av handelstrafik, kryssningsfartyg, större färjor och fraktfartyg. De rödmarkerade områdena är det som nu sjömäts och som ingår i projektet. Övriga blå områden omfattas inte av detta projekt. 

Samarbetsuppdrag

En förutsättning för att få medfinansiering av EU är att minst två EU-länder deltar i projektet. Sjöfartsverket, tillsammans med Ålands Landskapsregering och Waxholmsbolaget vid Stockholms läns landsting, studerade möjligheterna att söka bidrag för ökad tillgänglighet i regionen. Resultatet blev att EU godkände en medfinansiering på 75 procent.

Löpande rapportering

Projektet ska rapportera sina resultat två gånger per år. Under projekttiden kommer kontroller att ske på tre nivåer och utförs av:

  1. Tillväxtverket i Sverige och Ålands landskapsregering i Finland
  2. Ekonomistyrningsverket i Sverige
  3. EU-kommissionen

Uppdatering av sjökorten

Uppdateringen av sjökorten påbörjas under 2017. De elektroniska sjökorten uppdateras först, därefter de tryckta sjökorten. Innan sjökorten trycks så meddelas mätningarna löpande genom så kallade Ufs-notiser. Det vill säga information om avvikelser från nuvarande sjökort. De finns på Sjöfartsverkets webb. 

Sjöfartsverket

Fartyget Anders Bure

Sjöfartsverket genomför mätningarna ombord fartyget Anders Bure. 

Fartyget Anders Bure.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!