Saltsjöbanans upphöjning

Vi kommer att bygga en järnvägsbro i Sickla där Saltsjöbanan kommer att gå. Saltsjöbanan utgör idag en barriär och genom att lägga järnvägen på bron blir det en sammanhängande stadsmiljö med plats för både gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister.

Detta gör vi

I höjd med Sickla köpkvarter bygger Nacka kommun bostäder som en del av Stockholmsöverenskommelsen. Tunnelbanan byggs till Nacka med tre nya stationer samtidigt som Nacka kommun ska bygga 13 500 nya bostäder.

Syfte

Nacka kommun bygger stad och i Sickla-Planiaområdet kommer nya bostads- och kontorslokaler att byggas. Saltsjöbanan delar idag Sickla köpkvarter och den nya stadsdelen. Vi bygger därför en järnvägsbro där Saltsjöbanan kommer att gå för att få bort den barriär som järnvägen utgör idag.

Vem påverkas och tidplan

Vi planerar just nu hur bron kan byggas på bästa sätt.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!