Saltsjöbanans upphöjning

Vi kommer att bygga en järnvägsbro i Sickla där Saltsjöbanan kommer att gå. Saltsjöbanan utgör idag en barriär och genom att lägga järnvägen på bron blir det en sammanhängande stadsmiljö med plats för både gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister. Samråd genomfördes under hösten 2018.

Detta gör vi

I Sickla-Planiaområdet bygger vi en järnvägsbro där Saltsjöbanan kommer att gå i framtiden. Vi bygger bron samtidigt som arbetet med nya tunnelbanan pågår och Nacka kommun bygger nya bostäder enligt Stockholmsöverenskommelsen.

Syfte

Vi bygger järnvägsbron där Saltsjöbanan kommer att gå för att få bort den barriär som Saltsjöbanan idag utgör. På så sätt blir det en sammanhängande stadsmiljö med plats för både gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister.

Vem påverkas och tidplan

Arbetet med upphöjningen kommer att ske under perioden 2021–2022. Då bron ska byggas behöver vi tillgång till spåret och området runt omkring. Därför behöver Saltsjöbanan stängas av under större delar av byggperioden.

Saltsjöbanans upphöjning

På uppdrag av Nacka kommun kommer trafikförvaltningen att bygga en järnvägsbro i Sickla för Saltsjöbanan. Saltsjöbanan utgör i dag en barriär och genom att lägga järnvägen på en bro skapas en sammanhängande stadsmiljö med plats för gående, cyklister, kollektivtrafikanter och bilister. Arbetena sker under åren 2021–2022. Då bron ska byggas behöver vi tillgång till spåret och området runt omkring. Saltsjöbanan behöver därför stängas av under stor del av byggperioden och resenärer hänvisas till ersättningstrafiken. Även boende och näringsidkare runt byggområdet kommer att påverkas.

Läs mer om upphöjningen på Nacka kommuns webb

Samråd

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, har tillsammans med Nacka kommun upprättat handlingar för järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning för upphöjningen av Saltsjöbanan vid Nacka station. Under hösten 2018 genomfördes samråd. 

Sammanlagt kom det in tio yttranden under samrådet som vi nu tar med oss in i den vidare processen. Nacka kommun beräkanr att granskning av av detaljplan kommer att ske under kvartal 1 2019. 

Järnvägsplanens olika steg

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!