Granskning av järnvägsplaner för mötesstationer vid Fisksätra och Tattby

Med anledning av förtydliganden och överväganden kring bullerskyddsåtgärder genomförs en förnyad granskning av järnvägsplanerna för mötesstationerna på Saltsjöbanan vid Fisksätra och Tattby till och med 16 mars. Handlingarna rörande buller och skyddsåtgärder har reviderats.

Illustration av Fisksätra mötesstation

Så hittar du handlingarna

Granskningshandlingarna för järnvägsplanerna finns tillgängliga för synpunkter under perioden 15 februari till 16 mars. Handlingarna hittar du här på sidan under rubriken "bilagor". Först ligger alla handlingar kopplade till Fisksätra, sedan kommer handlingarna om Tattby station. Om du hellre vill titta på handlingarna i fysisk form går de att hitta på följande platser: 

  • Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Lindhagensgatan 100, Stockholm
  • Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka

Efter genomförd granskning vidtar fortsatt fastställelseprövning.

Vi tar emot dina synpunkter

Vi tar gärna emot era skriftliga synpunkter på våra planer för mötesstationen, som ska vara trafikförvaltningen tillhanda senast den 16 mars 2021.
Synpunkter på järnvägsplanen märks med: ”TN 2019-0722” och skickas via e-post eller post. 

E-post: registrator.tf@sll.se

Postadress: Region Stockholm,
Trafikförvaltningen
Att: Torbjörn Berglund
105 73 Stockholm

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Järnvägsplanens olika steg

Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan