Nu startar granskningen av järnvägsplanerna för Tattby och Fisksätra mötesstationer

Nu startar granskningen av järnvägsplanerna för mötesstationerna vid Tattby och Fisksätra station på Saltsjöbanan. Granskningen startar den 4 mars och är den tid då ni kan lämna synpunkter på de planer som vi hittills har tagit fram. På det sättet kan ni påverka vår framtida planering och vara med i utformningen av Saltsjöbanans nya mötesstationer.

Illustration av Fisksätra mötesstation

Vi tar emot dina synpunkter

Nu är det dags för nästa steg i arbetet med mötesstationerna i Tattby och Fisksätra. Granskningen ingår i processen med att ta fram en järnvägsplan. Efter samrådsperioderna som vi hade under 2019 har vi tagit fram ett förslag som baseras på det som kom fram under samrådet. Granskningen är det sista tillfället att lämna synpunkter på planerna innan vi går vidare och för att få järnvägsplanen fastställd.

Granskningen pågår mellan den 4 mars och 1 april 2020 och är den tid då ni kan lämna synpunkter på de planer som vi har tagit fram. På det sättet kan ni påverka vår framtida planering och vara med i utformningen av Saltsjöbanans nya mötesstationer.

För Fisksätra mötesstation har vi kompletterat och reviderat samrådsredogörelsen och förlänger därför granskningstiden för Fisksätra mötesstation till 23 april 2020. 

Alla planer finns under "Bilagor" på denna sida samt på följande platser:

• Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Lindhagensgatan 100, Stockholm
• Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka
• Biblioteket, Nacka Forum, Forumvägen 12, Nacka
• Biblioteket, Fisksätra Centrum, Fisksätra torg 20, Saltsjöbaden
• Biblioteket, Saltsjöbaden Centrum, Torggatan 8, Saltsjöbaden

Vi tar gärna emot era skriftliga synpunkter på våra planer för mötesstationerna. För att ingå i dokumentationen från granskningen behöver de skriftliga synpunkterna vara oss tillhanda senast 1 april 2020 för Tattby mötesstation samt 23 april för Fisksätra mötesstation. 

Synpunkter på järnvägsplan för Fisksätra märks med: ”TN 2019-0722”
Synpunkter på järnvägsplan för Tattby märks med: ”SL 2017-0736”

E-post: registrator.tf@sll.se

Postadress: Region Stockholm
Trafikförvaltningen
Att: Tomas Ramstedt
105 73 Stockholm

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Under samma period (4/3 - 1/4) har Nacka kommun granskning för detaljplanerna i Tattby och Fisksätra. Läs mer på Nacka kommuns webblats för Tattby samt Fisksätra.

Järnvägsplanens olika steg

Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan