Samråd för Fisksätra avslutat

Nu är samrådstiden för järnvägsplanen vid mötesstationen i Fisksätra slut.

Illustration över nya mötesstationen i Fisksätra

Samråd

Trafikförvaltningen, Region Stockholm, har upprättat handlingar för järnvägsplan för en mötesstation i Fisksätra. Under den 14 augusti till 11 september 2019 hölls samråd med öppet hus i Fisksätras bibliotek den 28 augusti.

Sammanlagt kom det in 13 yttranden under samrådet som vi nu tar med oss in i den vidare processen. Enligt plan kommer alla synpunkter vara sammanställda i början av november och planen gå på granskning under början av 2020. 

Järnvägsplanens olika steg

 

Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan