Samråd och öppet hus för mötesstationen i Fisksätra

Nu startar samrådstiden för mötesstationen vid Fisksätra station på Saltsjöbanan. Samrådet pågår mellan den 14 augusti och 11 september 2019 och är den tid då ni kan lämna synpunkter på de planer som vi hittills har tagit fram. På det sättet kan ni påverka vår framtida planering och vara med i utformningen av Fisksätras nya mötesstation.

Välkommen på öppet hus!

Vi bjuder in till samrådsmöte, ett öppet hus, för att informera om den planerade verksamheten och byggandet av mötesstationen i Fisksätra. Här får myndigheter och sakägare en möjlighet att ta upp synpunkter och komma in med kompletterande information. Därmed kan ni påverka järnvägsplan samt övriga ansökningshandlingars omfattning och inriktning.

Samtidigt som vi är där kommer Nacka kommun att finnas på plats för att informera och svara på frågor kring vad som planeras i området kring Fisksätra.

När: onsdag 28 augusti
Tid: klockan 15:00–18:00
Var: biblioteket i Fisksätra Centrum, Fisksätra torg 20

Samrådshandlingar för järnvägsplanen finns tillgängliga för synpunkter under tiden 14 augusti till 11 september 2019. Alla planer finns under "Bilagor" på denna sida samt på följande platser:

• Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Lindhagensgatan 100, Stockholm
• Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka
• Biblioteket i Fisksätra Centrum, Fisksätra torg 20, Saltsjöbaden

Vi tar gärna emot era skriftliga synpunkter på våra planer för mötesstationen som ni behöver skicka till oss senast den 11 september 2019. 

Skriftliga synpunkter på järnvägsplanen märks med "TN 2019-0722" och skickas till:

E-post: registrator.tf@sll.se

Postadress: Region Stockholm
Trafikförvaltningen
Att: Tomas Ramstedt
105 73 Stockholm

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Järnvägsplanens olika steg

Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan