Samråd för Tattby station avslutat

Samrådet av järnvägsplan och detaljplan som pågick mellan den 13 mars och den 10 april 2019, har nu avslutats.

illustrationsbild av gång- och cykelvägen samt gångväg fram till plattformen

Samråd

Trafikförvaltningen, Region Stockholm, har upprättat handlingar för järnvägsplan för mötesstationen vid Tattby station. Under våren genomförde vi samråd och öppet hus. Under samma period hade Nacka kommun samråd kring detaljplan för Tattby station. Läs mer om detaljplanen på Nacka kommuns webb

I den fortsatta processen med planering och projektering för mötesstationen vid Tattby station tar vi nu med oss alla de yttranden som vi har fått in i samband med samrådet. 

Järnvägsplanens olika steg

Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan