Samråd och öppet hus för mötesstationen vid Tattby

Nu startar samrådstiden för mötesstationen vid Tattby station på Saltsjöbanan. Vi bygger mötesstationen för att möjliggöra tätare trafik på hela banan. Samrådet pågår mellan 13 mars till 10 april 2019. Onsdag 20 mars genomförs också ett samrådsmöte i Saltsjöbaden.

Visionsbild av möjligt utseende vid Tattby station efter att mötesstationen är byggd

Syftet med samrådsmötet är att informera om den planerade verksamheten och att ge myndigheter och sakägare en möjlighet att ta upp synpunkter samt komma in med kompletterande information. Därmed kan ni påverka järnvägsplan samt övriga ansökningshandlingars omfattning och inriktning.

Samtidigt som trafikförvaltningen ställer ut och samråder om järnvägsplanen finns Nacka kommun representerade för att samråda om detaljplan för upprustning av Saltsjöbanan, Tattby station.

Välkommen på öppet hus!

När: onsdag 20 mars
Tid: 16:00–19:00
Var: Samskolans matsal, Samskolevägen 1, Saltsjöbaden

Samrådshandlingar för järnvägsplanen finns tillgängliga för synpunkter under tiden 13 mars till 10 april 2019 på följande platser:

• Trafikförvaltningen, Region Stockholm, Lindhagensgatan 100, Stockholm
• Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka
• Biblioteket i Saltsjöbaden, Torggatan 1, Saltsjöbaden

Vi tar gärna emot era skriftliga synpunkter på samrådsunderlagen för järnvägsplan.

Senast 10 april 2019 behöver vi ha era synpunkter för vår sammanställning av dokumentationen från detta samrådstillfälle.

Skriftliga samrådssynpunkter märks med "SL 2017-0736" och ställs till:
E-post:            registrator.tf@sll.se

Postadress:    Region Stockholm
                         Trafikförvaltningen
                         Att: Tomas Ramstedt
                         105 73 Stockholm

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Samtidigt som vi ställer ut järnvägsplan ställer Nacka kommun ut planförslag för detaljplan vid Tattby station. Läs mer om det på Nacka kommuns webb

Järnvägsplanens och detaljplanens olika steg

Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan