Samråd för upphöjningen avslutat

Samrådet av järnvägsplanen och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som pågick mellan den 10 oktober och den 6 november 2018, har avslutats.

Samråd

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting, har tillsammans med Nacka kommun upprättat handlingar för järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning för upphöjningen av Saltsjöbanan vid Nacka station. Under hösten 2018 genomfördes samråd.

Sammanlagt kom det in tio yttranden under samrådet som vi nu tar med oss in i den vidare processen. Nacka kommun beräknar att granskning av detaljplan kommer att ske under kvartal 1 2019.

Järnvägsplanens olika steg

Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan