Underhållsarbete och ersättningstrafik kvällstid 15-20 oktober

15-20 oktober utförs underhållsarbeten längs hela Saltsjöbanan. Då merparten av dessa arbeten kräver avstängt spår sker underhållsarbetet under kvälls- och nattetid och kan i vissa arbetsmoment innebära buller. Det innebär också att Saltsjöbanan ersätts med buss från klockan 21:00 på kvällarna under den aktuella perioden.

Den 15-20 oktober utförs en större mängd underhållsarbeten längs hela Saltsjöbanan. Merparten av arbetena kräver avstängt spår. För att optimera arbetet och samtidigt störa så lite som möjligt utförs arbetet mellan klockan 21:00-04:30. Det innebär att Saltsjöbanan är avstängd för trafik från kl 21:00 varje dag under den aktuella perioden och trafiken ersätts med bussar.

Sök din resa på sl.se eller via Reseplaneraren.

Vi hoppas på ert överseende då det vid vissa moment under arbetet även kommer att bullra nattetid.

Bullrande arbeten i Neglingedepån 15 oktober

Den 15 oktober klockan 20:00-04:30 kommer en spårriktare att utföra arbeten inne på depåområdet på Neglingedepån. Det kan förkomma bullrande ljud under arbetets gång. Då arbetet rör trafikspår kan arbetet inte utföras dagtid.

Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan