Nu är Saltsjöbanan igång efter sommaravstängningen

Nu rullar tågen igen på Saltsjöbanan efter vår 12 veckor långa sommaravstängning. Under denna tid har vi hunnit genomföra över 20 olika entreprenader.


Vi har bland annat bytt Saltsjöbanans bro över Värmdöleden, renoverat tunneln under Henriksdal och fortsatt med bullerdämpande åtgärder längs banan.

Nya tillgänglighetsanpassade plattformar har byggts i Saltsjö-Duvnäs, Neglinge och Solsidan och hela banan har numera helt ny kraftförsörjning och nya kontaktledningar.

För att öka säkerheten har bommar och ljussignaler bytts ut vid fyra stationer och nya har installerats vid Erstaviksbadet.

Lyft av balkar för bron över Värmdöleden

Saltsjöbanans bro över Värmdöleden har fått ny överbyggnad och renoverade bropelare.

För att hinna med alla planerade åtgärder under sommaren har vi arbetat vissa kvällar, nätter och helger. Vi vet att det därför tidvis har varit ansträngande för dig som bor nära våra arbeten och tackar för det tålamod du visat!

Efterarbeten under hösten

Under hösten kommer vi att synas längs banan eftersom en del mindre efterarbeten återstår och vi fortsätter även att bygga om tågdepån i Neglinge. Arbetet med att installera ett signalsäkerhetssystem för att minska risken för olyckor på banan pågår fortlöpande.

Trafikstart för Tvärbanan från Sickla station

Samtidigt som vi genomfört sommarens upprustning har våra kolleger på Tvärbanan arbetat med att färdigställa förlängningen till Sickla. Måndag den 2 oktober är det trafikstart och du som åker med Saltsjöbanan kan enkelt byta till Tvärbanan vid station Sickla för att till exempel åka vidare till tunnelbanan i Gullmarsplan eller pendeltågen i Årstaberg.

Tack för ditt tålamod när vi bygger ut framtidens kollektivtrafik!

Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan